שרונה

פיקוח על עבודות השימור במתחם שרונה.

במסגרת חידוש מתחם שרונה, שוחזרו ושומרו מעל 40 בינייני טמפלרים בני 150 שנה במתחם.

במסגרת הפרויקט, פיקחנו על קבלני השימור שעבדו במתחם. המבנים שוחזרו בטכנולוגיות השימור של היום, תוך שימור ושחזור כל האלמנטים האותנטיים כגון מעקות, גגות, חדרי מדרגות, מעטפות הבניין וכיוצא באלה.

חיזקנו את כל המבנים והפכנו אותם לשימוש שטחי מסחר, תוך שמירה על אדריכלות המבנה האותנטית.

לחלק גדול מהמבנים הוספנו מרתפים חדשים, אשר נחפרו מתחת למבנים הקיימים, לצורך הוספת שטחי

מסחר וכמו כן נוספו למבנים חצרות אנגליות אשר משמשות שטח למערכות התפעול ומערכות בנייה מתקדמות.

העבודה כולה לוותה תוך פיקוח הדוק של מחלקת השימור של עיריית תל אביב

נגישות
גלילה לראש העמוד